Dojo sisekord

Dojo reeglid/klubi sisekord

 • Iga kord saali sisenedes ja sealt väljudes näitab karateka viisakust kummardudes shomeni poole.
 • Trenni ajal on keelatud rääkimine, naermine ja kõrvaliste asjadega tegelemine, kogu tähelepanu olgu suunatud trennile.
 • Enne treeningut tuleb eemaldada kõik ehted (sõrmused, kellad, ketid, kõrvarõngad jm) vältimaks enda ja teiste vigastamist. Küüned peavad olema lühikeseks lõigatud.
 • Enne treeningu algust on soovitatav teha soojendus.
 • Karatetrennis tuleb alati kuulata, mida treener ütleb, täie tähelepanuga.
 • Hilinemise korral ootab harjutaja peale saali sisenemist seisan asendis, millal treener teda märkab ning tema poole pöördub, teeb treeneri poole kummarduse ning ootab luba treeninguga liituda. Pärast loa saamist sooritab individuaalselt soojendusharjutused ning liitub treeninguga.
 • Tatami ei ole jõu demonstreerimise ega jõu väljendamise koht. Olge tähelepanelikud ja hoolitsege enda ja teiste ohutuse eest.
 • Pidage meeles, et treeningu eesmärk ei ole võitlus ega jõu demonstreerimine, vaid karate tehnikate õppimine ja neist aru saamine.
 • Sensei õpetused on ainult väike osa teie õppest. Teie areng sõltub kõige rohkem teist, teie töökusest ja pingutusest.
 • Ärge lahkuge treeningsaalist mõjuva põhjuseta. Kui saite selleks loa, siis lahkudes ja tagasi tulles ärge unustage kummardada.
 • Arenda tugevat tahet, vastupidavust ja soovi taotleda asjade lõpuleviimist.
 • Ole püüdlik, õpi pingutama. Ükskõik, mida sa ka ei teeks, püüa teha hästi ja hoolikalt, anna endast alati maksimum.
 • Austage treeningul kasutatavat inventari.
 • Karates omandatud oskusi rakendatakse ainult dojos. Tehnikate kasutamine enesekaitseks on põhjendatud ainult äärmises hädaolukorras, kui muud võimalust pole.