Eesti absoluutsed meistrivõistlused.

Postitus: 2nd november 2011 Margit rubriik Võistlused

EESTI ABSOLUUTSED MEISTRIVÕISTLUSED

 

VÕISTLUSJUHEND

 

KORRALDAJA:      Eesti Karate Föderatsioon

Pirita tee 12,Tallinn10127                fax 6398 774

Peakohtunik: Igor Geraštšenko           tel 564 89780

Peasekretär:  Rando Sirak                   tel 566 77225

rando@ekf.ee

LÄBIVIIJA:              Eesti Karate Föderatsioon

Korraldustoimkonna esimees:             Rando Sirak, tel 6398 776; 566 77225                                                                                                           fax 6398 774, rando@ekf.ee

 

AEG:                          12. november 2011.a.

Mandaatkomisjon                  kell 09.00 – 11.00

Loosimine                               kell 11.30

Võistluste algus                       kell 12.00

 

KOHT:                       Turu tänava spordihoone, Tartu, Turu tn 8

 

VÕISTLUSKLASSID:         naiste    KUMITE absoluutne kaalukategooria

meeste  KUMITE absoluutne kaalukategooria

 

VÕISTLEJAD:                     Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad isikud või välisriikide karatekad, kes on võistluste toimumise päeval kumites vähemalt 18 aastat vanad, erandina treeneri vastutusel 17 aastat vanad.

 

Kõik võistlejad (osavõtvad karateklubid) peavad mandaatkomisjonile

esitama võistleja EKF või Wadoryu passi. Kõigil kumite võistlejatel peab olema õnnetusjuhtumite vastane kindlustus.

 

REGISTREERIMINE:        Sportlaste registreerimine veebis aadressil http://www.ekf.ee/eevi/ hiljemalt 10. november 2011 kell 20.00.

Hilisemal registreerimisel kahekordistub osavõtumaks.

 

LÄBIVIIMISE KORD:        brasiilia karika süsteemis, ühe pronksmedaliomaniku selgitamisega.

Protesti tagatisraha on 65 EUR. Juhul, kui protest rahuldatakse, saab protesti esitaja tagatisraha tagasi. Juhul, kui protesti ei rahuldata, läheb protesti tagatisraha kohtunike fondi.

 

AUTASUSTAMINE:           Eesti Karate Föderatsioon autasustab absoluutses kaalukategoorias 3 paremat võistlejat medalite ja diplomitega.

 

OSAVÕTUMAKS:               EKF liikmesklubide võistlejail 15 EUR, teistel 30 EUR. Iga võistleja osavõtumaksust läheb 1 EUR kohtunike fondi ning 1 EUR Eesti koondise võistluskulude katteks.

 

Võistlustele lubatakse nende klubide sportlasi, kellel puuduvad võlgnevused Eesti Karate Föderatsiooni ees seisuga 11. november 2011.

Eelregistreerimata jäänud klubide esindajad peavad tasuma osavõtumaksu võrdselt föderatsiooni   mittekuuluvate organisatsioonide esindajatega, s.t. kahekordselt

 

KOMPETENTS:                  Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused lahendatakse võistluste korraldustoimkonna või kohtunikekogu poolt.

Kommentaarid lukus.