CORPORE VÕISTLEJAD: KOGUNEMINE 26.11 KELL 07.00 KINO MAI EES. KAASA KIMONO, HAMBAKAITSMED; VAHETUSJALANÕUD!

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

NOORTELE, KADETTIDELE JA JUUNIORIDELE

 

VÕISTLUSJUHEND

 

KORRALDAJA:

Eesti Karate Föderatsioon

Pirita tee 12,Tallinn10127                       Tel.                  6398 776

E-mail               rando@ekf.ee

Fax                    6398 774

Peakohtunik: Igor Geraštšenko           Tel.                  564 89780

Peasekretär: Rando Sirak                     Tel.                  56677225

 

LÄBIVIIJA:

Karateklubi IVL

Korraldustoimkonna esimees:  Priit Seli Tel.   5660 7700

 

AEG& KOHT:                     26. november 2011.a., Kuusalu Spordikeskus, Kuusalu, Rihumägi

Tel. 6024 371

Mandaatkomisjon:                               Tel. 56677225

Kuusalu Spordihoones             26. november kell  08.00 – 09.30

Loosimine                                            Kell                 9.40  – 10.00

Võistluste algus:                                  kata:               10.30

avamine:          12.30

kumite: 13.00

                                               

VÕISTLUSKLASSID:

KUMITE:

NOORED: võistluste päeval 10-11 aastat, 12-13 aastat

Poisid U12 10-11 a: kata, -30 kg, -35 kg, -42, +42 kg,

Tütarlapsed U12 10-11: kata, -34 kg, -40 kg, +40 kg;

Poisid U14 12-13 a: kata, -40 kg, -45, -52, +52 kg;

Tütarlapsed U14 12-13: kata,  -43kg, -50kg, +50 kg;

KADETID: võistluste päeval 14-15 aastat

Noormehed U16: kata; -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg ;

Neiud U16: kata, -47 kg, -54 kg, +54 kg;

JUUNIORID: võistluste päeval 16-17 aastat

Noormehed U18: kata, -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg;

Neiud U18: kata, -48, -53 kg, -59 kg, +59 kg;

JUUNIORID: võistluste päeval 18-20 aastat

Noormehed U21: kata, -68 kg, -78 kg, +78 kg;

Neiud U21: kata, -53 kg, -60 kg, +60 kg;

 

KATA:

Võistlusklassid: 10-11.a Lubatud on ainult baaskatad

Shitoryu: Pinan, Heian 1 -5; Ten no kata; Chi no kata

Shotokan: Heian 1 – 5; Gojuryu: Gekisaidai 1; Gekisaidai 2

Wadoryu: Pinan 1 -5

Korrata võib alates 4.ringist kuid mitte viimast katat. Võistleja peab oskama kolme erinevat katat.

Erandjuhul Gojuryu harrastajad, kes võivad korrata alates 3.ringist, kuna neil on ainult 2 baaskatat.

 

12-13.a

Kui on võistlejate arv 9 ja rohkem, siis on kohustuslik sooritada esimeses ringis ühte baaskatat. Teise ringi pääsenutel ei ole baaskata enam kohustuslik. Edasi selles kategoorias on lubatud sooritada nii baas- kui ka kõrgemaid katasid. Kui võistlejate arv on 8 ja vähem, siis kohustuslikku katat baaskata näol ei ole. Sooritada võib nii baas- kui ka kõrgemaid katasid. Katasid korrata ei tohi!

 

14-15.a kadetid ja 16-17.a, 18-20.a. juuniorid

WKF reeglid

 

Võistlejaid või tiime

Vajalik katade arv

Tokui

Shitei

33-64

6

4

2

17-32

5

3

2

9-16

4

3

1

5-8

3

3

0

4

2

2

0

Shitei katad

Shitoryu: Seienchin;  Bassaidai ;Shotokan: Kankudai; Jion

Gojuryu:  Saifa; Seipai; Wadoryu: Seishan; Chinto

 

Kadetid ja juuniorid võistlevad WKF reeglite järgi.

 

VÕISTLEJAD:            Eesti karateklubide poolt esitatud individuaalvõistlejad

Kõik võistlejad ( osavõtvad karateklubid ) peavad mandaat-

komisjonile esitama vormikohase ülesandmislehe ja kõigi võistlejate

isikut ning vanust tõendava dokumendi. EKF liikmesklubide võistlejad:

– kehtiva EKF passi või Wadokai passi

Individuaalvõistlejate arvu ei piirata.

 

REGISTREERIMINE:

Registreerimine on elektrooniline, EKF kodulehel www.ekf.ee/eevi kuni 24.11.2011.a. kell 20.00-ni. Kõik, kes tähtajaks elektroonilist registreerimist ei tee, tasuvad võistlusmaksu kahekordselt.

 

LÄBIVIIMISE KORD:WKF võistlusmäärused, noortele mugandatud WKF võistlusmäärused

 

KUMITES:     individuaalvõistlejad

brasiilia karika süsteemis

 

kohtumiste pikkus

– noored 1,5 min. või selge vahe vähemalt 6 punkti;

– kadetid 2 min. või selge vahe vähemalt 8 punkti;

– juuniorid 2 min. või selge vahe vähemalt 8 punkti;

– juuniorid U21 3 min.või selge vahe vähemalt 8 punkti.

 

KATAS:          individuaalvõistlejad            

brasiilia karika süsteem.

 

AUTASUSTAMINE: Eesti Karate Föderatsioon autasustab 3 paremat võistlejat igas võistlusklassis medalite ja diplomitega.

 

OSAVÕTUMAKS:      osavõtumaks tuleb võistlejatel tasuda mandaatkomisjonis.

16 eurot          kata või kumite

23 eurot          kata ja kumite

32 eurot          tähtajaks elektrooniliselt mitteregistreerunud 

Kommentaarid lukus.