EMV Rakveres

Postitus: 8th jaanuar 2015 Margit rubriik Võistlused

VÄLJASÕIT KELL 7.00 KINO MAI EEST.

Eesti MV Rakveres 17.01.2015

EESTI INDIVIDUAALSED JA VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED KARATES

NOORTELE,  KADETTIDELE , JUUNIORIDELE,
TÄISKASVANUTELE  ja VETERANIDELE

VÕISTLUSJUHEND 2015

KORRALDAJA: Eesti Karate Föderatsioon
Pirita tee 12, Tallinn 10127 Tel. 6398 776
E-mail info@ekf.ee
Peakohtunik: Dmitri Teplõhh Tel. 5690 9680
Peasekretär: Rando Sirak Tel. 5667 7225

LÄBIVIIJA:EESTI KARATE FÖDERATSIOON
Mehis Kard Tel.58 601755

AEG & KOHT:17. jaanuar 2015. a, Rakvere Spordikeskus, Kastani pst 12
Mandaatkomisjon: kell 09:00 – 10:30
Kaalumisel kontrollitakse k õ i g i  võistlejate kaalu ja dokumente!

Võistluste algus:kata:11:00 ja kumite: 12:30
Täpsem ajakava selgub Rakveres pärast kaalumist!

VÕISTLUSKLASSID:
NOORED: võistluste päeval vastavalt 10-11 aastat ja 12-13 aastat
Poisid U12: kata, -30 kg, -35 kg, -42, +42 kg;
Tütarlapsed U12: kata, -34 kg, -40 kg, +40 kg;
Poisid U14:kata, -40 kg, -45kg, -52kg, +52 kg;
Tütarlapsed U14: kata,  -43kg, -50kg, +50 kg;
KADETID: võistluste päeval 14-15 aastat
Noormehed U16:kata; -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;
Neiud U16: kata, -47 kg, -54 kg, +54 kg;
JUUNIORID: võistluste päeval 16-17 aastat
Noormehed U18: kata, -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg;
Neiud U18: kata, -48kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg;
JUUNIORID U21: võistluste päeval 18-20 aastat
UUED VÕISTLUSKAALUD:
Noormehed U21: kata, -60 kg,-67 kg, -75 kg,- 84 kg,  +84 kg;
Neiud U21: kata, -50 kg, 55 kg, -61 kg, -68 kg;+68 kg

KATA: Vanuses U12 ja U 14 vabakata. Katat võib korrata U 12 alates 3. ringist ja teised alates 4.ringist, kuid mitte viimast
TÄISKASVANUD
MEHED :  kata, -60 kg, -67 kg, -75 kg, – 84 kg, +84 kg
NAISED: kata ,-50, -55 kg, -61 kg, -68, +68 kg

MEESVETERANID: ( +35 eluaastat): kata, kumite absoluutkaal
NAISVETERANID:  ( +35 eluaastat): kata, kumite absoluukaal

PUUETEGA Inimeste  kata demonstratsioon esinemised

VÕISTKONNAVÕISTLUSED:
1. Täiskasvanute kata mehed ; naised
2. Täiskasvanute kumite mehed , naised
3. Kadettide- juuniorite kata  noormehed ; neiud
4. Kadettide –juuniorite kumite  noormehed; neiud

Täiskasvanute KATAS – kuni kaks 3-liikmelist meeskonda ja kuni kaks 3-liikmelist naiskonda igast Eesti karateklubist.

Täiskasvanute KUMITE – kuni kaks 3+1 liikmelist meeskonda ja kuni kaks 3+1 naiskonda igast Eesti karateklubist.
Teise meeskonna võib täiskasvanute kumites tasuta välja panna 2014. a. meistermeeskond – Budo.

Kadettide-juunioride KATA – kuni kaks 3 liikmelist mees- ja/või naiskonda igast Eesti karateklubist.

Kadettide-juunioride KUMITE – kuni kaks mees- ja/või naiskonda igast Eesti karateklubist, mis koosneb 3 juuniorist ja 2 kadetist, võisteldakse järjekorras juunior-kadett-juunior-kadett-juunior.

Võistkonnas võib olla 1 liige teisest klubist.

Võistlejad:
• Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad isikud;
• Täiskasvanute KUMITES sportlased, kes võistluste toimumise päeval on vähemalt 18 aastat vanad, erandkorras treeneri taotlusel ja vastutusel 17 aastat vanad karatekad;
• Täiskasvanute KATAS sportlased, kes võistluste toimumise päeval on vähemalt 16 aastat vanad; treeneri taotlusel ja vastutusel 15 aastat vanad karatekad.
• Kadettide-juunioride KUMITES ja KATAS osalevad kadetid on võistluspäeval vanuses 14 – 15 aastat ning juuniorid vanuses 16 – 17 aastat.

Kõik klubid peavad mandaatkomisjonile esitama võistlejate isikut ja vanust tõendava dokumendi – kehtiva EKF karatepassi või EKF-is registreeritud teise stiililiidu karatepassi.

Tähtajaliselt mitteregistreerunud (kuni 14.01.2015.a.) ja/või seisuga 10.01.2015.a EKF liikmemaksu mittetasunud EKF liikmesklubid tasuvad osavõtumaksu 60 EUR ühe võistkonna kohta.

REGISTREERIMINE:
Eelregistreerimine www.ekf.ee/eevi kaudu kuni 14.01.2015. a. Täiendav info Rando Sirak, e-mail rando@ekf.ee. Eelregistreerimise seis avaldatakseEKF kodulehel EKF kodulehel 16.01.2015.
Kõik sportlased, kes ei ole tähtajaks elektrooniliselt registreeritud, tasuvad võistlusmaksu kahekordselt.
Kõik klubid peavad mandaatkomisjonile esitama kehtiva EKF või Wadokai karate passi või EKFis registreeritud karatepassi. Nõuetekohase karatepassita võistlejad tasuvad osavõtumaksu kahekordselt.

LÄBIVIIMISE KORD: WKF võistlusmäärused, noortele mugandatud WKF võistlusmäärused
kumites ja katas: brasiilia karika süsteemis.
kohtumiste pikkus kumites
– noored 1,5 min. või selge vahe vähemalt 6 punkti;
– kadetid 2 min. või selge vahe vähemalt 8 punkti;
– juuniorid 2 min. või selge vahe vähemalt 8 punkti;
– juuniorid U21 3 min.või selge vahe vähemalt 8 punkti.

AUTASUSTAMINE: Eesti Karate Föderatsioon autasustab 3 paremat võistlejat igas võistlusklassis medalite ja diplomitega.

OSAVÕTUMAKS:osavõtumaks tuleb võistlejatel tasuda mandaatkomisjonis.
20 eurot kata või kumite
30 eurot kata ja kumite
30 eurot kumite võistkond
25 eurot kata võistkond
Tähtajaliselt mitteregistreerunud (kuni 14.01.2015.a.) EKF liikmesklubid tasuvad osavõtumaksu 60 EUR ühe võistkonna kohta

Eelregistreerimisel üles andmata jäänud ning karatepassita individuaalsportlased peavad tasuma osavõtumaksu kahekordselt.

Klubi sportlasi, kellel on võlgnevus alaliidu ees seisuga 10. jaanuar 2015, tiitlivõistlustele ei lubata!

KOHTUNIKUD: Kõik osalevad Eesti karateklubid või – liidud peavad andma võistluste kohtunikekogu käsutusse vähemalt:
1. Budo, Jyoshinmon , Nüke, Impact, – 3 kohtunikku;
2. Iman , Falco, IVL, Edu-Do, Budokan– 2 kohtunikku;
3. Budo Art, Budokai, Taifu, Corpore, Palermo ning kõik teised nimetatama klubid – 1 kohtuniku;
4. Või kompenseerima nende puudumise mandaatkomisjonis 32 euro ulatuses ühe puuduva kohtuniku kohta..

Protesti maksumus võistlustel on 65 eurot.

KINDLUSTUS: Võistlustest ei saa osa võtta kindlustamata võistlejad. Kindlustuse kehtivust kontrollitakse pisteliselt mandaatkomisjonis.

KOMPETENTS: Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused lahendatakse kas võistluste kohtunikekogu või korraldustoimkonna poolt vastavalt pädevusele.

EESTI KARATE FÖDERATSIOON

www.ekf.ee

Kommentaarid lukus.