Alates 2. maist 2020.a.lubatakse vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal
olevate eksponaatide külastamine ning välitingimustes sporditegevuste ja
-treeningute läbiviimine.

Sporditegevuste ja -treeningute korraldamist lubatakse tingimusel, et
osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist
(koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida
2-meetrist vahet). Sporditegevuste korraldaja peab tagama
desinfitseerimisvahendite olemasolu. Tegevuse korraldamisel on vaja
lisaks hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi
hajutada, samuti tuleb rühmade komplekteerimisel arvestada osalejate
vanust ning sportimisvahendeid tuleb desinfitseerida.

Millised kultuuri- ja spordiasutused on eriolukorra ajal suletud?

Alates 2. maist lubatakse vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal
olevate eksponaatide külastamine ning välitingimustes sporditegevuste ja
-treeningute läbiviimine.

Sporditegevuste ja -treeningute korraldamist lubatakse tingimusel, et
osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist
(koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida
2-meetrist vahet). Sporditegevuste korraldaja peab tagama
desinfitseerimisvahendite olemasolu. Tegevuse korraldamisel on vaja
lisaks hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi
hajutada, samuti tuleb rühmade komplekteerimisel arvestada osalejate
vanust ning sportimisvahendeid tuleb desinfitseerida.

Lubatakse ka vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate
eksponaatide külastamine, kui külastajaid on grupis maksimaalselt 10 ja
nad järgivad 2+2 reeglit ning teenuse osutaja tagab
desinfitseerimisvahendite olemasolu. Eksponaatidesse siseneda endiselt
ei tohi, näiteks ei ole lubatud külastada vabaõhumuuseumi territooriumil
olevaid talumaju.

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse kohaselt on endiselt kõik muud
kultuuriasutused suletud 17. maini (kaasa arvatud) – muuseumide
siseruumid, galeriid ja kinod ning muud kultuuriasutused. Ära jäävad
kõik teatrietendused, aga ka konverentsid ja kõikmõeldavad
rahvakogunemised. Sportimispaigade erand kehtib ligikaudu 115 Eesti
sportlase, treeneri ja abipersonali suhtes, kes osalevad
olümpiaettevalmistuses. Piirangud laienevad kõigile, ka
kultuuriüritusteks ruume rentivatele asutustele. Vähesed erisused võivad
puudutada raamatukogusid (vt allpool).

Kas suvel võivad sündmused taas aset leida?

Valitsuse otsusel ei toimub Eestis avalikke üritusi mais ja juunis. Kuni
31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi. Seda, kas juulis ja
augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, on vara
kinnitada. Otsuse avalike ürituste toimumise võimalikkuse ja tingimuste
kohta võtavad valitsuse liikmed vastu maikuu jooksul. Valitsuse
seisukohad on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega.

Kas kinni on kõik lõbustusasutused, kaasa arvatud restoranid, laevade
meelelahutusasutused, ööklubid, spordiklubid?

Valitsuse kehtestatud piirangute peamine mõte on vältida inimeste
kogunemisi. Alates reedest, 27. märtsist tuleb kell 22 sulgeda
söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused. Toidu kaasamüük ja
kojuvedu on lubatud. Ka on reedest, 27. märtsist suletud
meelelahutuskohad. Kinni on ööklubid ja muud rahva kogunemispaigad
(näiteks keegel ja bowling, piljardisaalid, vesipiibukohvikud,
täiskasvanute klubid jne).

Huvikoolid ei tööta, suletud on spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid,
spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad.
Jõusaalid, ujulad, saunad ja spad tuleb sulgeda ka hotellidel ja kõigil
teistel majutusteenuste pakkujatel. Reisilaevaliiklus Eesti ja Rootsi
vahel ning Tallinnast Helsingisse on peatatud.

Kas asutuste sulgemine eriolukorra ajaks tähendab, et tööl ei viibi ka
asutuste personal?

Otsused, kas või millises osas jätkub asutustes igapäevatöö, langetavad
juhid ise. Tulenevalt eri asutuste töö iseloomust ei ole võimalik
kehtestada ühtset reeglit kõigile. Võimalusel võivad jätkuda näiteks
lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö – asutused
saavad kasutada e-kanaleid. Asutused on kindlasti suletud rahvale.
Kultuuriministeeriumis on samaaegselt kontoris viibivate töötajate arv
viidud miinimumini, keelatud on ka siin igasugused üritused ja
kogunemised.

Spordivaldkond

Kas võiks planeerida treeninglaagrit või võistlust Eestis või välismaal
eelolevaks suveks või sügiseks? Kas tuleks arvestada osalejate arvu
piiranguga?

Eriolukord kehtib 17. maini (kaasa arvatud), kui valitsus ei otsusta
teisiti. Piirangute lõppemise või vähenemise kohta on praegu võimatu
selgeid lubadusi anda, sest kõik sõltub pandeemia raugemise kiirusest ja
viiruse leviku pidurdumisest. Ilmselt ei ole mõistlik suuremaid
kogunemisi planeerida suve esimesse poolde.

Kas spordisaalis on lubatud läbi viia individuaaltreeninguid, s.t
treener ja treenitav kahekesi? Aga vabas õhus? Millistel tingimustel
tohiks?

Treeningud siseruumides on keelatud. Spordiklubid on suletud. Vabas õhus
võib treenida kuni 2 inimest koos (va perekond, kui on täidetud 2 meetri
reegel ning muud eriolukorrast tulenevad nõudmised). Vabas õhus asuvatel
spordirajatistel (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada
selliseid treeninguid või muid ühistegevusi, mida koordineerib keskselt
näiteks spordiklubi, treener või juhendaja.

Kas spordiklubi töötajad ise tohivad spordisaalis treenida, näiteks üle
veebi trenne läbi viia?

Spordiklubid on suletud ning rahvakogunemisi ei tohi olla.

Nii nagu kultuuriasutustes, on ka spordivaldkonnas asutuste sisemise
töökorralduse küsimus, kes asutuses viibivad ning mida seal tehakse.
Küll aga tuleb taas silmas pidada eriolukorras kehtivaid erinõudeid,
sealhulgas tungivat nõuet püsida kodus. Igasuguseid kontakte tuleb
viiruse leviku peatamiseks praegusel ajal minimeerida.

Miks sõpradega ei või värskes õhus jalgpalli või korvpalli mängida?

Eriolukord keelab rahvakogunemised. Reeglite mittetäitmine loob
olukorra, kus viirus võib kiiresti levima hakata ning ohustada inimeste
elu ja tervist.

Kas tenniseklubides võib ka eriolukorras jätkata väliväljakutel trenne?
Näiteks, kui pere rendib väljakuaja või on trennis vaid treener ning üks
õpilane?

Spordiklubid on eriolukorra ajal suletud, seega ei ole võimalik
väljakuid rentida ega treeneril huvilistele teenust pakkuda. Kui
eriolukorrast tulenevad nõuded on vabas õhus asuval spordirajatisel
täidetud, siis on rajatise kasutamine eraviisiliselt lubatud (ehkki
sageli on rajatistele ligipääs praeguses eriolukorras kõigile piiratud).

Perekond võib koos vabas õhus sportida, kuid silmas peetaksegi
perekonda, mitte juhuslikku arvu sugulasi, ning koos sportimine ei tohi
olla keskselt (näiteks spordiklubi poolt) korraldatud.

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?

Juurdepääs vabas õhus asuvatele spordirajatistele võib olla piiratud.
Täiendav piirang (avalikus kohas ei tohi viibida üle kahe inimese (v.a
perekond) ja tuleb hoida 2-meetrist vahet) puudutab ka spordirajatisi.
Kui need nõuded on täidetud, siis rajatise kasutamine on eraviisiliselt
lubatud. Rajatise omanikud peavad tegema kõik selleks, et oleks võimalik
järgida kõiki kehtestatud nõudeid ega mindaks vastuollu piirangutega.

Juhul, kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis
on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva
piiranguga vastuollu (siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid
teenuseid ei pakuta jne). Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii
avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused. See tähendab, et ka vabas
õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud
korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või
juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi.

Kas treeneritoetuse maksmine eriolukorras jätkub?

Treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine ning töötasu maksmine jätkub
senikehtivas korras. Paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni
Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus ei korraldata.

 

Kommentaarid lukus.